chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtVĩnh Quân Vừa Mua Acc LQ #2184 Giá 140,000 đ - 1 giờ trước , mua ban acc lmhtĐạt Vừa Mua Acc PUBG #2003 Giá 1,000,000 đ - 6 giờ trước , mua ban acc lmhtVăn Nhân Vừa Mua Acc FF50K #1693 Giá 50,000 đ - 8 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2065 Giá 80,000 đ - 12 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2181 Giá 500,000 đ - 13 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #1978 Giá 500,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtTran Merry Vừa Mua Acc FF50K #1692 Giá 50,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtOanh Trần Vừa Mua Acc PUBG #2013 Giá 700,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtOanh Trần Vừa Mua Acc UC100K #2034 Giá 100,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtKhánh Duy Lê Vừa Mua Acc LQ6K #2072 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #1842 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #2074 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #2076 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ30K #1739 Giá 30,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtTrần Nam Vừa Mua Acc PUBG #2014 Giá 1,200,000 đ - 1 ngày trước ,

Acc PUBG #Chơi trên tất cả thiết bị - noborder

Acc PUBG #2010

Acc PUBG #2010 -

 • Chơi trên tất cả thiết bị
 • Rank:
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 90
 • Bảng Ngọc: 21
4,500,000CARD 3,700,000ATM
 • Loại Acc: Facebook
 • Skin Súng: 72
 • Skin Đồ: 90
 • Skin Xe: 21
 • Thông tin : Chơi ..

MUA NGAY

Acc PUBG #Chơi trên tất cả thiết bị - noborder

Acc PUBG #2000

Acc PUBG #2000 -

 • Chơi trên tất cả thiết bị
 • Rank:
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 6
1,200,000CARD 900,000ATM
 • Loại Acc: Facebook
 • Skin Súng: 36
 • Skin Đồ: 41
 • Skin Xe: 6
 • Thông tin : Chơi ..

MUA NGAY

Acc PUBG #Chơi trên tất cả thiết bị - noborder

Acc PUBG #1989

Acc PUBG #1989 -

 • Chơi trên tất cả thiết bị
 • Rank:
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 53
 • Bảng Ngọc: 8
1,100,000CARD 900,000ATM
 • Loại Acc: Facebook
 • Skin Súng: 45
 • Skin Đồ: 53
 • Skin Xe: 8
 • Thông tin : Chơi ..

MUA NGAY

Acc PUBG #Chơi trên tất cả thiết bị - noborder

Acc PUBG #1759

Acc PUBG #1759 -

 • Chơi trên tất cả thiết bị
 • Rank:
 • Tướng: 87
 • Trang Phục: 112
 • Bảng Ngọc: 22
5,000,000CARD 4,000,000ATM
 • Loại Acc: Facebook
 • Skin Súng: 87
 • Skin Đồ: 112
 • Skin Xe: 22
 • Thông tin : Chơi ..

MUA NGAY

Acc PUBG #Chơi tất cả thiết bị ( vì dư liên kết ) - noborder

Acc PUBG #1248

Acc PUBG #1248 -

 • Chơi tất cả thiết bị ( vì dư liên kết )
 • Rank:
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 68
 • Bảng Ngọc: 12
7,500,000CARD 6,000,000ATM
 • Loại Acc: Android
 • Skin Súng: 63
 • Skin Đồ: 68
 • Skin Xe: 12
 • Thông tin : Chơi ..

MUA NGAY