chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc QH50K #5831 Giá 50,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc LQ200K #5830 Giá 200,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc LQ #5829 Giá 300,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5774 Giá 6,000 đ - 18 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5763 Giá 6,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtHải Sơn Vừa Mua Acc LQ #5813 Giá 270,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtHồ Gia Tiến Vừa Mua Acc LQ #5395 Giá 700,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5658 Giá 6,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmht'Tiếuu' Vừa Mua Acc PUBG100K #5383 Giá 100,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtthinhcaca0123 Vừa Mua Acc LQ #5686 Giá 350,000 đ - 20 giờ trước , mua ban acc lmhtthinhcaca0123 Vừa Mua Acc LQ6K #5653 Giá 6,000 đ - 21 giờ trước , mua ban acc lmhtNam Lê Vừa Mua Acc LQ50K #5449 Giá 50,000 đ - 24 giờ trước , mua ban acc lmhtNam Lê Vừa Mua Acc LQ #5166 Giá 250,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtNguyễn Quốc Thái Vừa Mua Acc LQ200K #4902 Giá 200,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtNguyên Nguyễn Vừa Mua Acc LQ200K #4636 Giá 200,000 đ - 2 ngày trước ,

Acc LQ #Murad 2.0 -

Acc LQ #5137

Acc LQ #5137 - K.Cương

 • Murad 2.0
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 90
500,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 15
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Murad ..

MUA NGAY

Acc LQ #Murad chí tôn -

Acc LQ #5136

Acc LQ #5136 - Tinh anh

 • Murad chí tôn
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 21
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Murad ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #5126

Acc LQ #5126 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 43
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Krito v2 -

Acc LQ #5122

Acc LQ #5122 - K.Cương

 • Krito v2
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 42
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Krito ..

MUA NGAY

Acc LQ #Tulen sss, flo tinh nhuệ và nhiều skin hot -

Acc LQ #5121

Acc LQ #5121 - C.Thủ

 • Tulen sss, flo tinh nhuệ và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 218
 • Bảng Ngọc: 90
4,500,000CARD 3,700,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 218
 • Tướng: 108
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Tulen ..

MUA NGAY

Acc LQ #Gần full ngọc, rank cao thủ -

Acc LQ #5118

Acc LQ #5118 - C.Thủ

 • Gần full ngọc, rank cao thủ
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 45
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Gần ..

MUA NGAY

Acc LQ #Raz SV, dư 102k vàng -

Acc LQ #5071

Acc LQ #5071 - Tinh anh

 • Raz SV, dư 102k vàng
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 61
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Raz SV..

MUA NGAY

Acc LQ #Athur siêu việt hiếm -

Acc LQ #5066

Acc LQ #5066 - B.Kim

 • Athur siêu việt hiếm
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 45
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Athur ..

MUA NGAY

Acc LQ #Krito, flo Seven, rank cao thủ -

Acc LQ #5065

Acc LQ #5065 - Tinh anh

 • Krito, flo Seven, rank cao thủ
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 43
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Krito,..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet pháo hoa siêu hiếm -

Acc LQ #5062

Acc LQ #5062 - K.Cương

 • Violet pháo hoa siêu hiếm
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 78
 • Trang Phục: 84
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 84
 • Tướng: 78
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ #Airi ss, và nhiều skin hot -

Acc LQ #5061

Acc LQ #5061 - Tinh anh

 • Airi ss, và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 87
 • Trang Phục: 117
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000CARD 900,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 117
 • Tướng: 87
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Airi s..

MUA NGAY

Acc LQ #Zephys siêu việt, flo Seven và nhiều skin hot -

Acc LQ #5060

Acc LQ #5060 - Tinh anh

 • Zephys siêu việt, flo Seven và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 109
 • Trang Phục: 133
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 133
 • Tướng: 109
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Zephys..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo Seven -

Acc LQ #5011

Acc LQ #5011 - Tinh anh

 • Flo Seven
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 66
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 66
 • Tướng: 90
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo Se..

MUA NGAY

Acc LQ #Murad sv, rank cao thủ 26 sao -

Acc LQ #5010

Acc LQ #5010 - C.Thủ

 • Murad sv, rank cao thủ 26 sao
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 80
 • Trang Phục: 72
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 72
 • Tướng: 80
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Murad ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #4901

Acc LQ #4901 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 90
220,000CARD 180,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 41
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Butterfly sss, nhiều skin hot -

Acc LQ #4889

Acc LQ #4889 - Tinh anh

 • Butterfly sss, nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 101
 • Trang Phục: 216
 • Bảng Ngọc: 90
3,500,000CARD 2,800,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 216
 • Tướng: 101
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Butter..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo Seven và nhiều skin hot -

Acc LQ #4799

Acc LQ #4799 - K.Cương

 • Flo Seven và nhiều skin hot
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 85
 • Trang Phục: 93
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 93
 • Tướng: 85
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo Se..

MUA NGAY