chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc QH50K #5831 Giá 50,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc LQ200K #5830 Giá 200,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc LQ #5829 Giá 300,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5774 Giá 6,000 đ - 18 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5763 Giá 6,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtHải Sơn Vừa Mua Acc LQ #5813 Giá 270,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtHồ Gia Tiến Vừa Mua Acc LQ #5395 Giá 700,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5658 Giá 6,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmht'Tiếuu' Vừa Mua Acc PUBG100K #5383 Giá 100,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtthinhcaca0123 Vừa Mua Acc LQ #5686 Giá 350,000 đ - 20 giờ trước , mua ban acc lmhtthinhcaca0123 Vừa Mua Acc LQ6K #5653 Giá 6,000 đ - 21 giờ trước , mua ban acc lmhtNam Lê Vừa Mua Acc LQ50K #5449 Giá 50,000 đ - 24 giờ trước , mua ban acc lmhtNam Lê Vừa Mua Acc LQ #5166 Giá 250,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtNguyễn Quốc Thái Vừa Mua Acc LQ200K #4902 Giá 200,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtNguyên Nguyễn Vừa Mua Acc LQ200K #4636 Giá 200,000 đ - 2 ngày trước ,

Acc LQ #Nakroth sv5, arum tuyệt sắc và nhiều skin hot -

Acc LQ #5401

Acc LQ #5401 - C.Thủ

 • Nakroth sv5, arum tuyệt sắc và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000CARD 900,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 75
 • Tướng: 79
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nakrot..

MUA NGAY

Acc LQ #Raz thái và nhiều skin hot -

Acc LQ #5400

Acc LQ #5400 - C.Thủ

 • Raz thái và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 44
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Raz th..

MUA NGAY

Acc LQ #Elsu tận thế, dư đá -

Acc LQ #5397

Acc LQ #5397 - Tinh anh

 • Elsu tận thế, dư đá
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 44
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 44
 • Tướng: 40
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Elsu t..

MUA NGAY

Acc LQ #Arum tuyệt sắc và nhiều skin hot -

Acc LQ #5396

Acc LQ #5396 - C.Thủ

 • Arum tuyệt sắc và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 84
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: 90
1,100,000CARD 900,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 100
 • Tướng: 84
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Arum t..

MUA NGAY

Acc LQ #Tel sss và nhiều skin hot -

Acc LQ #5379

Acc LQ #5379 - Tinh anh

 • Tel sss và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 78
 • Trang Phục: 103
 • Bảng Ngọc: 90
3,000,000CARD 2,500,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 103
 • Tướng: 78
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Tel ss..

MUA NGAY

Acc LQ #Richter skin hiếm và nhiều skin hot -

Acc LQ #5232

Acc LQ #5232 - C.Thủ

 • Richter skin hiếm và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 60
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Richte..

MUA NGAY

Acc LQ #Airi sss siêu hiếm và nhiều skin ok -

Acc LQ #5063

Acc LQ #5063 - C.Thủ

 • Airi sss siêu hiếm và nhiều skin ok
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 53
 • Trang Phục: 56
 • Bảng Ngọc: 90
3,000,000CARD 2,500,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 56
 • Tướng: 53
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Airi s..

MUA NGAY

Acc LQ #Butterfly v2 -

Acc LQ #5265

Acc LQ #5265 - Tinh anh

 • Butterfly v2
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 29
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 31
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Butter..

MUA NGAY

Acc LQ #Tel'anas vệ thần -

Acc LQ #5264

Acc LQ #5264 - Tinh anh

 • Tel'anas vệ thần
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 90
2,500,000CARD 2,000,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 56
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Tel'an..

MUA NGAY