chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc QH50K #5831 Giá 50,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc LQ200K #5830 Giá 200,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc LQ #5829 Giá 300,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5774 Giá 6,000 đ - 18 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5763 Giá 6,000 đ - 18 giờ trước , mua ban acc lmhtHải Sơn Vừa Mua Acc LQ #5813 Giá 270,000 đ - 18 giờ trước , mua ban acc lmhtHồ Gia Tiến Vừa Mua Acc LQ #5395 Giá 700,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5658 Giá 6,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmht'Tiếuu' Vừa Mua Acc PUBG100K #5383 Giá 100,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtthinhcaca0123 Vừa Mua Acc LQ #5686 Giá 350,000 đ - 20 giờ trước , mua ban acc lmhtthinhcaca0123 Vừa Mua Acc LQ6K #5653 Giá 6,000 đ - 21 giờ trước , mua ban acc lmhtNam Lê Vừa Mua Acc LQ50K #5449 Giá 50,000 đ - 24 giờ trước , mua ban acc lmhtNam Lê Vừa Mua Acc LQ #5166 Giá 250,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtNguyễn Quốc Thái Vừa Mua Acc LQ200K #4902 Giá 200,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtNguyên Nguyễn Vừa Mua Acc LQ200K #4636 Giá 200,000 đ - 2 ngày trước ,

Acc LQ #Ngộ không sv, cao thủ 16 sao -

Acc LQ #5759

Acc LQ #5759 - C.Thủ

 • Ngộ không sv, cao thủ 16 sao
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 45
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Ngộ ..

MUA NGAY

Acc LQ #Natalya hoả nghiệp -

Acc LQ #5757

Acc LQ #5757 - Tinh anh

 • Natalya hoả nghiệp
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 56
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nataly..

MUA NGAY

Acc LQ #Nhiều skin ok -

Acc LQ #5751

Acc LQ #5751 - Tinh anh

 • Nhiều skin ok
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 73
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 73
 • Tướng: 58
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nhiề..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #5749

Acc LQ #5749 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 56
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 56
 • Tướng: 56
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Gần full skin flo và nhiều skin hot -

Acc LQ #5685

Acc LQ #5685 - C.Thủ

 • Gần full skin flo và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 77
 • Trang Phục: 87
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,300,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 87
 • Tướng: 77
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Gần ..

MUA NGAY

Acc LQ #Airi sss, violet cô dâu và nhiều skin hot -

Acc LQ #5644

Acc LQ #5644 - Tinh anh

 • Airi sss, violet cô dâu và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 109
 • Trang Phục: 149
 • Bảng Ngọc: 90
4,000,000CARD 3,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 149
 • Tướng: 109
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Airi s..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #5385

Acc LQ #5385 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 42
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 42
 • Tướng: 47
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Capheny kimono, Quillen mãng xà, flo Seven -

Acc LQ #5506

Acc LQ #5506 - C.Thủ

 • Capheny kimono, Quillen mãng xà, flo Seven
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 55
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 48
 • Tướng: 55
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Caphen..

MUA NGAY

Acc LQ #Capheny kimono, flo Seven, rank cao thủ 9 sao -

Acc LQ #5504

Acc LQ #5504 - C.Thủ

 • Capheny kimono, flo Seven, rank cao thủ 9 sao
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 48
 • Tướng: 63
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Caphen..

MUA NGAY

Acc LQ #Butterfly v2, lữ bố robot và nhiều skin hot -

Acc LQ #5503

Acc LQ #5503 - Tinh anh

 • Butterfly v2, lữ bố robot và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 109
 • Trang Phục: 206
 • Bảng Ngọc: 90
2,500,000CARD 2,000,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 206
 • Tướng: 109
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Butter..

MUA NGAY

Acc LQ #Butterfly asuaa -

Acc LQ #5502

Acc LQ #5502 - Tinh anh

 • Butterfly asuaa
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 64
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 64
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Butter..

MUA NGAY

Acc LQ #Dư 110k vàng, yorn long thần soái và nhiều skin hot -

Acc LQ #5500

Acc LQ #5500 - Tinh anh

 • Dư 110k vàng, yorn long thần soái và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 148
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 148
 • Tướng: 106
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Dư 11..

MUA NGAY

Acc LQ #Alice tuyết -

Acc LQ #5255

Acc LQ #5255 - Tinh anh

 • Alice tuyết
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 90
220,000CARD 180,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 43
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Alice ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #5259

Acc LQ #5259 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 48
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo Seven và nhiều skin hot -

Acc LQ #5402

Acc LQ #5402 - Tinh anh

 • Flo Seven và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 131
 • Bảng Ngọc: 90
1,100,000CARD 900,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 131
 • Tướng: 106
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo Se..

MUA NGAY