chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtVĩnh Quân Vừa Mua Acc LQ #2184 Giá 140,000 đ - 2 giờ trước , mua ban acc lmhtĐạt Vừa Mua Acc PUBG #2003 Giá 1,000,000 đ - 6 giờ trước , mua ban acc lmhtVăn Nhân Vừa Mua Acc FF50K #1693 Giá 50,000 đ - 8 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2065 Giá 80,000 đ - 12 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2181 Giá 500,000 đ - 13 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #1978 Giá 500,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtTran Merry Vừa Mua Acc FF50K #1692 Giá 50,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtOanh Trần Vừa Mua Acc PUBG #2013 Giá 700,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtOanh Trần Vừa Mua Acc UC100K #2034 Giá 100,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtKhánh Duy Lê Vừa Mua Acc LQ6K #2072 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #1842 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #2074 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #2076 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ30K #1739 Giá 30,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtTrần Nam Vừa Mua Acc PUBG #2014 Giá 1,200,000 đ - 1 ngày trước ,

Acc LQ #Nhiều skin hot -

Acc LQ #1278

Acc LQ #1278 - Tinh anh

 • Nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 204
 • Bảng Ngọc: 90
3,500,000CARD 2,800,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 204
 • Tướng: 106
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nhiề..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1268

Acc LQ #1268 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
500,000CARD 400,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 61
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1256

Acc LQ #1256 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 102
 • Trang Phục: 108
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 108
 • Tướng: 102
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Full tướng full ngọc gần full skin -

Acc LQ #1259

Acc LQ #1259 - Tinh anh

 • Full tướng full ngọc gần full skin
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 340
 • Bảng Ngọc: 90
8,000,000CARD 6,500,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 340
 • Tướng: 106
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Full t..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1071

Acc LQ #1071 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 58
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1070

Acc LQ #1070 - C.Thủ

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 78
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 700,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 73
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1060

Acc LQ #1060 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 55
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 55
 • Tướng: 74
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1059

Acc LQ #1059 - C.Thủ

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 51
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 51
 • Tướng: 62
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Top VN zill -

Acc LQ #1057

Acc LQ #1057 - C.Thủ

 • Top VN zill
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 117
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,300,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 117
 • Tướng: 100
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Top VN..

MUA NGAY

Acc LQ #Darcy tinh Nhuệ + murad SV + 35k vàng -

Acc LQ #980

Acc LQ #980 - C.Thủ

 • Darcy tinh Nhuệ + murad SV + 35k vàng
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 68
 • Bảng Ngọc: 90
750,000CARD 600,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 68
 • Tướng: 75
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Darcy ..

MUA NGAY

Acc LQ #Top florentino Việt Nam
 -

Acc LQ #970

Acc LQ #970 - C.Thủ

 • Top florentino Việt Nam
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 101
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 86
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Top fl..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #969

Acc LQ #969 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 64
 • Trang Phục: 55
 • Bảng Ngọc: 90
550,000CARD 450,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 55
 • Tướng: 64
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #966

Acc LQ #966 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 95
 • Bảng Ngọc: 90
1,100,000CARD 900,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 95
 • Tướng: 90
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #873

Acc LQ #873 - C.Thủ

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 66
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 66
 • Tướng: 63
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #871

Acc LQ #871 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 58
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #866

Acc LQ #866 - T.Đấu

 • Rank: T.Đấu
 • Tướng: 84
 • Trang Phục: 97
 • Bảng Ngọc: 90
1,100,000CARD 850,000ATM
 • Rank: T.Đấu
 • Trang Phục: 97
 • Tướng: 84
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #817

Acc LQ #817 - C.Thủ

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 65
 • Trang Phục: 78
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 65
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #774

Acc LQ #774 - C.Thủ

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 53
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 53
 • Tướng: 57
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #771

Acc LQ #771 - C.Thủ

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 60
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY