chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtPhạm Bá Vĩnh Khiêm Vừa Mua Acc UC50K #2518 Giá 50,000 đ - 14 giờ trước , mua ban acc lmhtPhạm Bá Vĩnh Khiêm Vừa Mua Acc UC50K #2519 Giá 50,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtLong Long Vừa Mua Acc PUBG50K #2880 Giá 50,000 đ - 16 giờ trước , mua ban acc lmhtLong Long Vừa Mua Acc PUBG50K #2452 Giá 50,000 đ - 16 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2852 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2785 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2766 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2786 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2830 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2759 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2856 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2726 Giá 6,000 đ - 23 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2885 Giá 150,000 đ - 23 giờ trước , mua ban acc lmhtĐỗ Doãn Duy Sinh Vừa Mua Acc LQ #2876 Giá 600,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtDuong VinhRito Vừa Mua Acc LQ99K #1927 Giá 99,999 đ - 2 ngày trước ,

Acc LQ # -

Acc LQ #2057

Acc LQ #2057 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000CARD 900,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 35
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2056

Acc LQ #2056 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 101
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2051

Acc LQ #2051 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 57
 • Bảng Ngọc: 88
1,700,000CARD 1,300,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 50
 • Bậc Ngọc: 88
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Murad 2.0, ryoma ss, nhiều skin hot -

Acc LQ #2047

Acc LQ #2047 - C.Thủ

 • Murad 2.0, ryoma ss, nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 195
 • Bảng Ngọc: 90
2,700,000CARD 2,200,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 195
 • Tướng: 104
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Murad ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1996

Acc LQ #1996 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 94
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 94
 • Tướng: 88
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2009

Acc LQ #2009 - B.Kim

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 42
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #NAKROTH SV 3 + murad sv -

Acc LQ #1997

Acc LQ #1997 - K.Cương

 • NAKROTH SV 3 + murad sv
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 82
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 82
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : NAKROT..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet huyết ma siêu hiếm -

Acc LQ #1980

Acc LQ #1980 - K.Cương

 • Violet huyết ma siêu hiếm
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 49
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1976

Acc LQ #1976 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 53
 • Trang Phục: 60
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 60
 • Tướng: 53
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1970

Acc LQ #1970 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 58
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 62
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Dư 207k vàng + 1 đá quý -

Acc LQ #1960

Acc LQ #1960 - Tinh anh

 • Dư 207k vàng + 1 đá quý
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 66
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 66
 • Tướng: 62
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Dư 20..

MUA NGAY

Acc LQ #Airi sss và nhiều skin hot -

Acc LQ #1957

Acc LQ #1957 - C.Thủ

 • Airi sss và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 328
 • Bảng Ngọc: 90
7,500,000CARD 6,500,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 328
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Airi s..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1836

Acc LQ #1836 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 80
 • Trang Phục: 79
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 79
 • Tướng: 80
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1835

Acc LQ #1835 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 52
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 52
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1833

Acc LQ #1833 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 98
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 98
 • Tướng: 90
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1831

Acc LQ #1831 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 71
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 71
 • Tướng: 73
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1772

Acc LQ #1772 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 69
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 69
 • Tướng: 73
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1764

Acc LQ #1764 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 64
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 64
 • Tướng: 75
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1753

Acc LQ #1753 - C.Thủ

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 78
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 79
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY