chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtChâu Âu Vừa Mua Acc LQ6K #4577 Giá 6,000 đ - 2 giờ trước , mua ban acc lmhtChâu Âu Vừa Mua Acc LQ6K #4585 Giá 6,000 đ - 2 giờ trước , mua ban acc lmhtChâu Âu Vừa Mua Acc LQ6K #4494 Giá 6,000 đ - 2 giờ trước , mua ban acc lmhtChâu Âu Vừa Mua Acc LQ6K #4589 Giá 6,000 đ - 2 giờ trước , mua ban acc lmhtChâu Âu Vừa Mua Acc LQ6K #4568 Giá 6,000 đ - 2 giờ trước , mua ban acc lmhtLong Lê Vừa Mua Acc QH50K #4555 Giá 50,000 đ - 5 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Hoàng Huy Vừa Mua Acc LQ6K #4590 Giá 6,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Hoàng Huy Vừa Mua Acc LQ6K #4591 Giá 6,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Hoàng Huy Vừa Mua Acc LQ6K #4592 Giá 6,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhtPhi Vương Vừa Mua Acc PUBG100K #4625 Giá 100,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhtNhư Lê Vừa Mua Acc LQ6K #4587 Giá 6,000 đ - 10 giờ trước , mua ban acc lmhtNhư Lê Vừa Mua Acc LQ6K #4586 Giá 6,000 đ - 10 giờ trước , mua ban acc lmhtNhư Lê Vừa Mua Acc LQ6K #4580 Giá 6,000 đ - 10 giờ trước , mua ban acc lmhtNhật Huy Vừa Mua Acc LQ6K #4570 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtNhật Huy Vừa Mua Acc LQ6K #4565 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước ,

Acc LQ #Flo tinh nhuệ, lữ bố robot, capheny -

Acc LQ #2183

Acc LQ #2183 - Tinh anh

 • Flo tinh nhuệ, lữ bố robot, capheny
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 58
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,300,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 59
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo ti..

MUA NGAY

Acc LQ #NAKROTH lôi Quang sứ, airi tuyệt sắc -

Acc LQ #2178

Acc LQ #2178 - K.Cương

 • NAKROTH lôi Quang sứ, airi tuyệt sắc
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 65
 • Bảng Ngọc: 90
2,500,000CARD 2,000,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 65
 • Tướng: 62
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : NAKROT..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2062

Acc LQ #2062 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 82
 • Trang Phục: 86
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 86
 • Tướng: 82
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2057

Acc LQ #2057 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000CARD 900,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 35
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2051

Acc LQ #2051 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 57
 • Bảng Ngọc: 88
1,700,000CARD 1,300,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 50
 • Bậc Ngọc: 88
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Murad 2.0, ryoma ss, nhiều skin hot -

Acc LQ #2047

Acc LQ #2047 - C.Thủ

 • Murad 2.0, ryoma ss, nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 195
 • Bảng Ngọc: 90
2,700,000CARD 2,200,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 195
 • Tướng: 104
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Murad ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2009

Acc LQ #2009 - B.Kim

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 42
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet huyết ma siêu hiếm -

Acc LQ #1980

Acc LQ #1980 - K.Cương

 • Violet huyết ma siêu hiếm
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 49
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1772

Acc LQ #1772 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 69
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 69
 • Tướng: 73
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1669

Acc LQ #1669 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 249
 • Bảng Ngọc: 90
3,700,000CARD 3,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 249
 • Tướng: 106
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Nhiều skin hiếm -

Acc LQ #1485

Acc LQ #1485 - C.Thủ

 • Nhiều skin hiếm
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 297
 • Bảng Ngọc: 90
7,500,000CARD 6,000,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 297
 • Tướng: 106
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nhiề..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1256

Acc LQ #1256 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 102
 • Trang Phục: 108
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 108
 • Tướng: 102
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Full tướng full ngọc gần full skin -

Acc LQ #1259

Acc LQ #1259 - Tinh anh

 • Full tướng full ngọc gần full skin
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 340
 • Bảng Ngọc: 90
8,000,000CARD 6,500,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 340
 • Tướng: 106
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Full t..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1070

Acc LQ #1070 - C.Thủ

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 78
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 700,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 73
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1059

Acc LQ #1059 - C.Thủ

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 51
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 51
 • Tướng: 62
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Darcy tinh Nhuệ + murad SV + 35k vàng -

Acc LQ #980

Acc LQ #980 - C.Thủ

 • Darcy tinh Nhuệ + murad SV + 35k vàng
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 68
 • Bảng Ngọc: 90
750,000CARD 600,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 68
 • Tướng: 75
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Darcy ..

MUA NGAY