chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtPhạm Bá Vĩnh Khiêm Vừa Mua Acc UC50K #2518 Giá 50,000 đ - 14 giờ trước , mua ban acc lmhtPhạm Bá Vĩnh Khiêm Vừa Mua Acc UC50K #2519 Giá 50,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtLong Long Vừa Mua Acc PUBG50K #2880 Giá 50,000 đ - 16 giờ trước , mua ban acc lmhtLong Long Vừa Mua Acc PUBG50K #2452 Giá 50,000 đ - 16 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2852 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2785 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2766 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2786 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2830 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2759 Giá 6,000 đ - 23 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2856 Giá 6,000 đ - 23 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2726 Giá 6,000 đ - 23 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2885 Giá 150,000 đ - 24 giờ trước , mua ban acc lmhtĐỗ Doãn Duy Sinh Vừa Mua Acc LQ #2876 Giá 600,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtDuong VinhRito Vừa Mua Acc LQ99K #1927 Giá 99,999 đ - 2 ngày trước ,

Acc LQ #Flo tinh nhuệ, Richter thống soái -

Acc LQ #2374

Acc LQ #2374 - Đồng

 • Flo tinh nhuệ, Richter thống soái
 • Rank: Đồng
 • Tướng: 13
 • Trang Phục: 2
 • Bảng Ngọc: 90
500,000CARD 400,000ATM
 • Rank: Đồng
 • Trang Phục: 2
 • Tướng: 13
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo ti..

MUA NGAY

Acc LQ #Krito v2, murad 2.0, ngộ không 2.0 và nhiều skin hot -

Acc LQ #2338

Acc LQ #2338 - C.Thủ

 • Krito v2, murad 2.0, ngộ không 2.0 và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 272
 • Bảng Ngọc: 90
6,000,000CARD 4,500,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 272
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Krito ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2332

Acc LQ #2332 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 57
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 56
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2326

Acc LQ #2326 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 97
 • Trang Phục: 129
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 129
 • Tướng: 97
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2322

Acc LQ #2322 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 42
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Full tướng, full ngọc, cực nhiều skin hot -

Acc LQ #2309

Acc LQ #2309 - C.Thủ

 • Full tướng, full ngọc, cực nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 353
 • Bảng Ngọc: 90
8,000,000CARD 6,500,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 353
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Full t..

MUA NGAY

Acc LQ #Raz sv, murad sv, NAKROTH aic và nhiều skin hot -

Acc LQ #2189

Acc LQ #2189 - K.Cương

 • Raz sv, murad sv, NAKROTH aic và nhiều skin hot
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 85
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 85
 • Tướng: 72
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Raz sv..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo tinh nhuệ, lữ bố robot, capheny -

Acc LQ #2183

Acc LQ #2183 - Tinh anh

 • Flo tinh nhuệ, lữ bố robot, capheny
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 58
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,300,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 59
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo ti..

MUA NGAY

Acc LQ #Tel'annas vệ thần và nhiều skin hot, full ngọc -

Acc LQ #2180

Acc LQ #2180 - Tinh anh

 • Tel'annas vệ thần và nhiều skin hot, full ngọc
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 195
 • Bảng Ngọc: 90
4,000,000CARD 3,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 195
 • Tướng: 106
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Tel'an..

MUA NGAY

Acc LQ #NAKROTH lôi Quang sứ, airi tuyệt sắc -

Acc LQ #2178

Acc LQ #2178 - K.Cương

 • NAKROTH lôi Quang sứ, airi tuyệt sắc
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 65
 • Bảng Ngọc: 90
2,500,000CARD 2,000,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 65
 • Tướng: 62
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : NAKROT..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet huyết ma -

Acc LQ #2176

Acc LQ #2176 - C.Thủ

 • Violet huyết ma
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 77
 • Trang Phục: 101
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 77
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ #Dư đá quý, dư 164 quân huy -

Acc LQ #2158

Acc LQ #2158 - K.Cương

 • Dư đá quý, dư 164 quân huy
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 77
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 77
 • Tướng: 75
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Dư đ..

MUA NGAY

Acc LQ #Dư 2 đá quý -

Acc LQ #2063

Acc LQ #2063 - K.Cương

 • Dư 2 đá quý
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 96
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 96
 • Tướng: 86
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Dư 2 ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2062

Acc LQ #2062 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 82
 • Trang Phục: 86
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 86
 • Tướng: 82
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY