chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtVĩnh Quân Vừa Mua Acc LQ #2184 Giá 140,000 đ - 2 giờ trước , mua ban acc lmhtĐạt Vừa Mua Acc PUBG #2003 Giá 1,000,000 đ - 6 giờ trước , mua ban acc lmhtVăn Nhân Vừa Mua Acc FF50K #1693 Giá 50,000 đ - 8 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2065 Giá 80,000 đ - 12 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2181 Giá 500,000 đ - 14 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #1978 Giá 500,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtTran Merry Vừa Mua Acc FF50K #1692 Giá 50,000 đ - 16 giờ trước , mua ban acc lmhtOanh Trần Vừa Mua Acc PUBG #2013 Giá 700,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtOanh Trần Vừa Mua Acc UC100K #2034 Giá 100,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtKhánh Duy Lê Vừa Mua Acc LQ6K #2072 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #1842 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #2074 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #2076 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ30K #1739 Giá 30,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtTrần Nam Vừa Mua Acc PUBG #2014 Giá 1,200,000 đ - 1 ngày trước ,

Acc LQ # -

Acc LQ #2008

Acc LQ #2008 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 90
450,000CARD 370,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 45
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2007

Acc LQ #2007 - B.Kim

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 90
450,000CARD 370,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 35
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #NAKROTH SV 3 + murad sv -

Acc LQ #1997

Acc LQ #1997 - K.Cương

 • NAKROTH SV 3 + murad sv
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 82
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 82
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : NAKROT..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1984

Acc LQ #1984 - B.Kim

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 150,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 32
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1982

Acc LQ #1982 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 31
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet huyết ma siêu hiếm -

Acc LQ #1980

Acc LQ #1980 - K.Cương

 • Violet huyết ma siêu hiếm
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 49
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1976

Acc LQ #1976 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 53
 • Trang Phục: 60
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 60
 • Tướng: 53
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1971

Acc LQ #1971 - B.Kim

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 34
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 34
 • Tướng: 41
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1970

Acc LQ #1970 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 58
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 62
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1969

Acc LQ #1969 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 90
500,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 56
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1961

Acc LQ #1961 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 71
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 75
 • Tướng: 71
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Dư 207k vàng + 1 đá quý -

Acc LQ #1960

Acc LQ #1960 - Tinh anh

 • Dư 207k vàng + 1 đá quý
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 66
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 66
 • Tướng: 62
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Dư 20..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1959

Acc LQ #1959 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 90
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Airi sss và nhiều skin hot -

Acc LQ #1957

Acc LQ #1957 - C.Thủ

 • Airi sss và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 328
 • Bảng Ngọc: 90
7,500,000CARD 6,500,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 328
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Airi s..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1836

Acc LQ #1836 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 80
 • Trang Phục: 79
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 79
 • Tướng: 80
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1835

Acc LQ #1835 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 52
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 52
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1833

Acc LQ #1833 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 98
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 98
 • Tướng: 90
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1831

Acc LQ #1831 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 71
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 71
 • Tướng: 73
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1829

Acc LQ #1829 - B.Kim

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 44
 • Bảng Ngọc: 90
270,000CARD 220,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 44
 • Tướng: 48
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY