chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtHoang Anh Vừa Mua Acc PUBG #791 Giá 10,000,000 đ - 1 tháng trước , mua ban acc lmhtDungcon Vừa Mua Acc LQ #14629 Giá 550,000 đ - 2 tháng trước , mua ban acc lmhtphunema Vừa Mua Acc QH1 #5555 Giá 50,000 đ - 2 tháng trước , mua ban acc lmhtphunema Vừa Mua Acc QH1 #13986 Giá 50,000 đ - 2 tháng trước , mua ban acc lmhtZack Vừa Mua Acc PUBG #14320 Giá 1,000,000 đ - 3 tháng trước , mua ban acc lmhtCanhnguyen Vừa Mua Acc LQ #6530 Giá 800,000 đ - 3 tháng trước , mua ban acc lmhtNguyễn' Ngọc' Hùng Vừa Mua Acc UC100K #3027 Giá 100,000 đ - 3 tháng trước , mua ban acc lmhtHaideptrai Vừa Mua Acc LQ #14280 Giá 3,500,000 đ - 3 tháng trước , mua ban acc lmhtHaideptrai Vừa Mua Acc LQ #14625 Giá 1,200,000 đ - 4 tháng trước , mua ban acc lmhtNguyen Tuấn Vũ Vừa Mua Acc LQ #14639 Giá 550,000 đ - 4 tháng trước , mua ban acc lmhtNam Nam Vừa Mua Acc LQ #14643 Giá 600,000 đ - 4 tháng trước , mua ban acc lmhtNguyễn Trí Vừa Mua Acc LQ #14635 Giá 550,000 đ - 4 tháng trước , mua ban acc lmhtRaz Quang Trí Vừa Mua Acc UC100K #2926 Giá 100,000 đ - 5 tháng trước , mua ban acc lmhtKim Hải Vừa Mua Acc LQ #14641 Giá 550,000 đ - 5 tháng trước , mua ban acc lmhtLive Well My Loveok Vừa Mua Acc UC100K #3016 Giá 100,000 đ - 5 tháng trước ,

Acc LQ #Murad chí tôn -

Acc LQ #5136

Acc LQ #5136 - Tinh anh

 • Murad chí tôn
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 21
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Murad ..

MUA NGAY

Acc LQ #Athur siêu việt hiếm -

Acc LQ #5066

Acc LQ #5066 - B.Kim

 • Athur siêu việt hiếm
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 45
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Athur ..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet pháo hoa siêu hiếm -

Acc LQ #5062

Acc LQ #5062 - K.Cương

 • Violet pháo hoa siêu hiếm
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 78
 • Trang Phục: 84
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 84
 • Tướng: 78
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ #Zephys siêu việt, flo Seven và nhiều skin hot -

Acc LQ #5060

Acc LQ #5060 - Tinh anh

 • Zephys siêu việt, flo Seven và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 109
 • Trang Phục: 133
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 133
 • Tướng: 109
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Zephys..

MUA NGAY

Acc LQ #Full tướng, full ngọc, nhiều skin ok -

Acc LQ #4882

Acc LQ #4882 - Tinh anh

 • Full tướng, full ngọc, nhiều skin ok
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 109
 • Trang Phục: 133
 • Bảng Ngọc: 90
1,400,000CARD 1,000,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 133
 • Tướng: 109
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Full t..

MUA NGAY

Acc LQ #Thane quang vinh, murad sv và nhiều skin hot -

Acc LQ #4801

Acc LQ #4801 - C.Thủ

 • Thane quang vinh, murad sv và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 85
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 85
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Thane ..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet vệ thần và nhiều skin hot -

Acc LQ #4779

Acc LQ #4779 - Tinh anh

 • Violet vệ thần và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 165
 • Bảng Ngọc: 90
4,000,000CARD 3,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 165
 • Tướng: 100
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ #Dư 116k vàng, đá quý và nhiều skin hot -

Acc LQ #4685

Acc LQ #4685 - Tinh anh

 • Dư 116k vàng, đá quý và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 113
 • Bảng Ngọc: 90
1,100,000CARD 900,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 113
 • Tướng: 100
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Dư 11..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo tinh nhuệ, flo Seven, murad đặc dị -

Acc LQ #4322

Acc LQ #4322 - K.Cương

 • Flo tinh nhuệ, flo Seven, murad đặc dị
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 41
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo ti..

MUA NGAY

Acc LQ #Nakroth SV4, murad 2.0 tuyệt sắc và nhiều skin hot -

Acc LQ #4023

Acc LQ #4023 - Tinh anh

 • Nakroth SV4, murad 2.0 tuyệt sắc và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 98
 • Trang Phục: 165
 • Bảng Ngọc: 90
2,200,000CARD 1,800,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 165
 • Tướng: 98
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nakrot..

MUA NGAY

Acc LQ #Nakroth lôi, murad lôi và nhiều skin hot -

Acc LQ #3995

Acc LQ #3995 - C.Thủ

 • Nakroth lôi, murad lôi và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 298
 • Bảng Ngọc: 62
8,000,000CARD 6,500,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 298
 • Tướng: 108
 • Bậc Ngọc: 62
 • Thông tin : Nakrot..

MUA NGAY

Acc LQ #Nakroth sv5, murad 2.0 và nhiều skin hot -

Acc LQ #3994

Acc LQ #3994 - C.Thủ

 • Nakroth sv5, murad 2.0 và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 103
 • Trang Phục: 295
 • Bảng Ngọc: 90
6,000,000CARD 4,500,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 295
 • Tướng: 103
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nakrot..

MUA NGAY

Acc LQ #Nakroth lôi Quang sứ, ryoma thanh long bang chủ -

Acc LQ #2682

Acc LQ #2682 - K.Cương

 • Nakroth lôi Quang sứ, ryoma thanh long bang chủ
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 69
 • Trang Phục: 59
 • Bảng Ngọc: 90
2,500,000CARD 2,000,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 59
 • Tướng: 69
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nakrot..

MUA NGAY

Acc LQ #Full tướng, full ngọc, cực nhiều skin hot -

Acc LQ #2309

Acc LQ #2309 - C.Thủ

 • Full tướng, full ngọc, cực nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 353
 • Bảng Ngọc: 90
8,000,000CARD 6,500,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 353
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Full t..

MUA NGAY