chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtPhạm Bá Vĩnh Khiêm Vừa Mua Acc UC50K #2518 Giá 50,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtPhạm Bá Vĩnh Khiêm Vừa Mua Acc UC50K #2519 Giá 50,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtLong Long Vừa Mua Acc PUBG50K #2880 Giá 50,000 đ - 16 giờ trước , mua ban acc lmhtLong Long Vừa Mua Acc PUBG50K #2452 Giá 50,000 đ - 16 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2852 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2785 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2766 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2786 Giá 6,000 đ - 23 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2830 Giá 6,000 đ - 23 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2759 Giá 6,000 đ - 23 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2856 Giá 6,000 đ - 23 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2726 Giá 6,000 đ - 23 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2885 Giá 150,000 đ - 24 giờ trước , mua ban acc lmhtĐỗ Doãn Duy Sinh Vừa Mua Acc LQ #2876 Giá 600,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtDuong VinhRito Vừa Mua Acc LQ99K #1927 Giá 99,999 đ - 2 ngày trước ,

Acc LQ #Nakroth lôi Quang sứ, ryoma thanh long bang chủ -

Acc LQ #2682

Acc LQ #2682 - K.Cương

 • Nakroth lôi Quang sứ, ryoma thanh long bang chủ
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 69
 • Trang Phục: 59
 • Bảng Ngọc: 90
2,500,000CARD 2,000,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 59
 • Tướng: 69
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nakrot..

MUA NGAY

Acc LQ #Nhiều skin hot -

Acc LQ #2670

Acc LQ #2670 - B.Kim

 • Nhiều skin hot
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 136
 • Bảng Ngọc: 90
1,400,000CARD 1,000,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 136
 • Tướng: 96
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nhiề..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo tinh nhuệ, seven, murad đặc dị -

Acc LQ #2624

Acc LQ #2624 - B.Kim

 • Flo tinh nhuệ, seven, murad đặc dị
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 39
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo ti..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2621

Acc LQ #2621 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 65
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 48
 • Tướng: 65
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Full ssm + ryoma thanh long bang chủ -

Acc LQ #2572

Acc LQ #2572 - K.Cương

 • Full ssm + ryoma thanh long bang chủ
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 54
 • Trang Phục: 64
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 64
 • Tướng: 54
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Full s..

MUA NGAY

Acc LQ #Nakroth SV4, raz thái, Richter thống soái -

Acc LQ #2569

Acc LQ #2569 - K.Cương

 • Nakroth SV4, raz thái, Richter thống soái
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 214
 • Bảng Ngọc: 90
2,500,000CARD 2,000,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 214
 • Tướng: 106
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nakrot..

MUA NGAY

Acc LQ #Nhiều skin hot -

Acc LQ #2557

Acc LQ #2557 - Tinh anh

 • Nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 155
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,300,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 155
 • Tướng: 105
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nhiề..

MUA NGAY

Acc LQ #Nakroth SV4, Nakroth bb, nk SV 2, murad sv -

Acc LQ #2530

Acc LQ #2530 - K.Cương

 • Nakroth SV4, Nakroth bb, nk SV 2, murad sv
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 59
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 59
 • Tướng: 57
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nakrot..

MUA NGAY

Acc LQ #Nhiều skin hot, Nakroth SV4, ngộ không sv2 -

Acc LQ #2528

Acc LQ #2528 - K.Cương

 • Nhiều skin hot, Nakroth SV4, ngộ không sv2
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 92
 • Trang Phục: 169
 • Bảng Ngọc: 90
2,000,000CARD 1,500,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 169
 • Tướng: 92
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nhiề..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo tinh nhuệ, murad đặc dị -

Acc LQ #2429

Acc LQ #2429 - K.Cương

 • Flo tinh nhuệ, murad đặc dị
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 80
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 33
 • Bậc Ngọc: 80
 • Thông tin : Flo ti..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet tbb, yorn long thần soái -

Acc LQ #2428

Acc LQ #2428 - Tinh anh

 • Violet tbb, yorn long thần soái
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 134
 • Bảng Ngọc: 90
1,400,000CARD 1,000,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 134
 • Tướng: 96
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ #Raz thái, dư thẻ đổi tên -

Acc LQ #2423

Acc LQ #2423 - Tinh anh

 • Raz thái, dư thẻ đổi tên
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 127
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 127
 • Tướng: 100
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Raz th..

MUA NGAY

Acc LQ #Raz thái, violet mèo, murad đặc dị -

Acc LQ #2420

Acc LQ #2420 - B.Kim

 • Raz thái, violet mèo, murad đặc dị
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 84
 • Trang Phục: 97
 • Bảng Ngọc: 90
1,400,000CARD 1,000,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 97
 • Tướng: 84
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Raz th..

MUA NGAY

Acc LQ #Nhiều skin hiếm, raz thái... -

Acc LQ #2384

Acc LQ #2384 - K.Cương

 • Nhiều skin hiếm, raz thái...
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 125
 • Bảng Ngọc: 90
2,000,000CARD 1,500,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 125
 • Tướng: 96
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nhiề..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2380

Acc LQ #2380 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 152
 • Bảng Ngọc: 90
1,400,000CARD 1,000,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 152
 • Tướng: 96
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY