chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtĐạt Vừa Mua Acc PUBG #2003 Giá 1,000,000 đ - 4 giờ trước , mua ban acc lmhtVăn Nhân Vừa Mua Acc FF50K #1693 Giá 50,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2065 Giá 80,000 đ - 11 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2181 Giá 500,000 đ - 12 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #1978 Giá 500,000 đ - 13 giờ trước , mua ban acc lmhtTran Merry Vừa Mua Acc FF50K #1692 Giá 50,000 đ - 14 giờ trước , mua ban acc lmhtOanh Trần Vừa Mua Acc PUBG #2013 Giá 700,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtOanh Trần Vừa Mua Acc UC100K #2034 Giá 100,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtKhánh Duy Lê Vừa Mua Acc LQ6K #2072 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #1842 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #2074 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #2076 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ30K #1739 Giá 30,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtTrần Nam Vừa Mua Acc PUBG #2014 Giá 1,200,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc PUBG #2004 Giá 700,000 đ - 1 ngày trước ,

Acc LQ #Dư đá quý, dư 164 quân huy -

Acc LQ #2158

Acc LQ #2158 - K.Cương

 • Dư đá quý, dư 164 quân huy
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 77
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 77
 • Tướng: 75
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Dư đ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2157

Acc LQ #2157 - Vàng

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 76
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 29
 • Bậc Ngọc: 76
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2155

Acc LQ #2155 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 87
 • Trang Phục: 64
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 64
 • Tướng: 87
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2064

Acc LQ #2064 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 101
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 83
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Dư 2 đá quý -

Acc LQ #2063

Acc LQ #2063 - K.Cương

 • Dư 2 đá quý
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 86
 • Trang Phục: 96
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 96
 • Tướng: 86
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Dư 2 ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2062

Acc LQ #2062 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 82
 • Trang Phục: 86
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 86
 • Tướng: 82
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2061

Acc LQ #2061 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 97
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 97
 • Tướng: 89
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2057

Acc LQ #2057 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000CARD 900,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 35
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2056

Acc LQ #2056 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 101
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2055

Acc LQ #2055 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 51
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2054

Acc LQ #2054 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 41
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2051

Acc LQ #2051 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 57
 • Bảng Ngọc: 88
1,700,000CARD 1,300,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 50
 • Bậc Ngọc: 88
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2050

Acc LQ #2050 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 67
 • Trang Phục: 87
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 87
 • Tướng: 67
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2049

Acc LQ #2049 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 68
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 68
 • Tướng: 63
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Tel sss, violet sss -

Acc LQ #2048

Acc LQ #2048 - Tinh anh

 • Tel sss, violet sss
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 173
 • Bảng Ngọc: 90
4,500,000CARD 3,800,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 173
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Tel ss..

MUA NGAY

Acc LQ #Murad 2.0, ryoma ss, nhiều skin hot -

Acc LQ #2047

Acc LQ #2047 - C.Thủ

 • Murad 2.0, ryoma ss, nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 195
 • Bảng Ngọc: 90
2,700,000CARD 2,200,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 195
 • Tướng: 104
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Murad ..

MUA NGAY

Acc LQ #Full tướng full ngọc, full đá quý, nhiều skin hot -

Acc LQ #2046

Acc LQ #2046 - Tinh anh

 • Full tướng full ngọc, full đá quý, nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 303
 • Bảng Ngọc: 90
4,500,000CARD 3,800,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 303
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Full t..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1996

Acc LQ #1996 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 94
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 94
 • Tướng: 88
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2009

Acc LQ #2009 - B.Kim

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 42
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY