chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtVĩnh Khang Vừa Mua Acc LQ #3935 Giá 3,000,000 đ - 16 giờ trước , mua ban acc lmhtGia Huy Vừa Mua Acc LQ6K #3908 Giá 6,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtGia Huy Vừa Mua Acc LQ6K #3752 Giá 6,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtGia Huy Vừa Mua Acc LQ6K #3889 Giá 6,000 đ - 20 giờ trước , mua ban acc lmhtQuan Sang Vừa Mua Acc UC50K #2505 Giá 50,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtQuan Sang Vừa Mua Acc UC50K #2497 Giá 50,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtHoang Hung Vừa Mua Acc LQ50K #3798 Giá 50,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtHoàng Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #3902 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtHoàng Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #3905 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtHoàng Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #3900 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtSơn Minh Vừa Mua Acc LQ6K #3916 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtTriệu Dũng Vừa Mua Acc LQ #3702 Giá 1,100,000 đ - 2 ngày trước , mua ban acc lmhtNguyễn Trọng Nghĩa Vừa Mua Acc LQ6K #3913 Giá 6,000 đ - 2 ngày trước , mua ban acc lmhtNguyễn Trọng Nghĩa Vừa Mua Acc LQ6K #3903 Giá 6,000 đ - 2 ngày trước , mua ban acc lmhtNguyễn Trọng Nghĩa Vừa Mua Acc LQ6K #3922 Giá 6,000 đ - 2 ngày trước ,

Acc LQ # -

Acc LQ #3937

Acc LQ #3937 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 87
220,000CARD 180,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 35
 • Bậc Ngọc: 87
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Krito v1 -

Acc LQ #3936

Acc LQ #3936 - B.Kim

 • Krito v1
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 43
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Krito ..

MUA NGAY

Acc LQ #Raz thái và flo seven -

Acc LQ #3933

Acc LQ #3933 - K.Cương

 • Raz thái và flo seven
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 89
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 89
 • Tướng: 88
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Raz th..

MUA NGAY

Acc LQ #Krito v2 và nhiều skin hot -

Acc LQ #3932

Acc LQ #3932 - Vàng

 • Krito v2 và nhiều skin hot
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 52
 • Bảng Ngọc: 90
1,800,000CARD 1,500,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Trang Phục: 52
 • Tướng: 38
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Krito ..

MUA NGAY

Acc LQ #Ryoma samurai, và nhiều skin hot -

Acc LQ #3869

Acc LQ #3869 - C.Thủ

 • Ryoma samurai, và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 142
 • Bảng Ngọc: 90
1,400,000CARD 1,000,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 142
 • Tướng: 108
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Ryoma ..

MUA NGAY

Acc LQ #Ryoma samurai, arum tuyệt sắc, và nhiều skin hot -

Acc LQ #3856

Acc LQ #3856 - C.Thủ

 • Ryoma samurai, arum tuyệt sắc, và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 276
 • Bảng Ngọc: 90
3,500,000CARD 2,800,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 276
 • Tướng: 106
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Ryoma ..

MUA NGAY

Acc LQ #Cực nhiều skin hot -

Acc LQ #3788

Acc LQ #3788 - C.Thủ

 • Cực nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 198
 • Bảng Ngọc: 90
3,000,000CARD 2,500,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 198
 • Tướng: 108
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Cực ..

MUA NGAY

Acc LQ #Krito v1 -

Acc LQ #3699

Acc LQ #3699 - B.Kim

 • Krito v1
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 25
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Krito ..

MUA NGAY

Acc LQ #Nakroth bb,murad đặc dị,flo seven -

Acc LQ #3697

Acc LQ #3697 - Tinh anh

 • Nakroth bb,murad đặc dị,flo seven
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 58
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nakrot..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet ss, tulen ss, flo seven -

Acc LQ #3695

Acc LQ #3695 - Tinh anh

 • Violet ss, tulen ss, flo seven
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 68
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 550,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 68
 • Tướng: 59
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo seven + đá quý -

Acc LQ #3611

Acc LQ #3611 - K.Cương

 • Flo seven + đá quý
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 70
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 70
 • Tướng: 57
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo se..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet cô dâu cực hiếm -

Acc LQ #3572

Acc LQ #3572 - Tinh anh

 • Violet cô dâu cực hiếm
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 45
 • Tướng: 46
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet sss, lữ bố robot và nhiều skin hot -

Acc LQ #3389

Acc LQ #3389 - C.Thủ

 • Violet sss, lữ bố robot và nhiều skin hot
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 252
 • Bảng Ngọc: 90
4,500,000CARD 3,700,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 252
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ #Airi tuyệt sắc, raz băng, murad sv -

Acc LQ #3265

Acc LQ #3265 - Tinh anh

 • Airi tuyệt sắc, raz băng, murad sv
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 79
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 79
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Airi t..

MUA NGAY

Acc LQ #Murad 2.0, Richter thống soái và nhiều skin hot -

Acc LQ #3260

Acc LQ #3260 - K.Cương

 • Murad 2.0, Richter thống soái và nhiều skin hot
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 212
 • Bảng Ngọc: 90
3,200,000CARD 2,800,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 212
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Murad ..

MUA NGAY

Acc LQ #Lữ bố robot hiếm -

Acc LQ #3249

Acc LQ #3249 - Tinh anh

 • Lữ bố robot hiếm
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 74
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Lữ b..

MUA NGAY