chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtPhạm Bá Vĩnh Khiêm Vừa Mua Acc UC50K #2518 Giá 50,000 đ - 14 giờ trước , mua ban acc lmhtPhạm Bá Vĩnh Khiêm Vừa Mua Acc UC50K #2519 Giá 50,000 đ - 14 giờ trước , mua ban acc lmhtLong Long Vừa Mua Acc PUBG50K #2880 Giá 50,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtLong Long Vừa Mua Acc PUBG50K #2452 Giá 50,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2852 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2785 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2766 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2786 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2830 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2759 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2856 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrần Linh Vừa Mua Acc LQ6K #2726 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2885 Giá 150,000 đ - 23 giờ trước , mua ban acc lmhtĐỗ Doãn Duy Sinh Vừa Mua Acc LQ #2876 Giá 600,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtDuong VinhRito Vừa Mua Acc LQ99K #1927 Giá 99,999 đ - 2 ngày trước ,

Acc LQ #Full tướng full ngọc full tinh nhuệ, raz thái -

Acc LQ #2888

Acc LQ #2888 - K.Cương

 • Full tướng full ngọc full tinh nhuệ, raz thái
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 218
 • Bảng Ngọc: 90
3,000,000CARD 2,500,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 218
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Full t..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2887

Acc LQ #2887 - B.Kim

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
150,000CARD 120,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 36
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2886

Acc LQ #2886 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 90
320,000CARD 280,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 32
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo seven, raz băng -

Acc LQ #2881

Acc LQ #2881 - K.Cương

 • Flo seven, raz băng
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 89
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 39
 • Bậc Ngọc: 89
 • Thông tin : Flo se..

MUA NGAY

Acc LQ #Tulen sss, ngộ không 2.0 và nhiều skin hot -

Acc LQ #2725

Acc LQ #2725 - Tinh anh

 • Tulen sss, ngộ không 2.0 và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 295
 • Bảng Ngọc: 90
5,000,000CARD 4,000,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 295
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Tulen ..

MUA NGAY

Acc LQ #Hayate vũ trụ và full ssm nhiều mùa -

Acc LQ #2724

Acc LQ #2724 - Tinh anh

 • Hayate vũ trụ và full ssm nhiều mùa
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 74
 • Bảng Ngọc: 90
1,400,000CARD 1,000,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 74
 • Tướng: 58
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Hayate..

MUA NGAY

Acc LQ #Full sổ sứ mệnh nhiều mùa -

Acc LQ #2723

Acc LQ #2723 - Tinh anh

 • Full sổ sứ mệnh nhiều mùa
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 75
 • Tướng: 61
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Full s..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo seven, murad tình yêu -

Acc LQ #2722

Acc LQ #2722 - Tinh anh

 • Flo seven, murad tình yêu
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 53
 • Trang Phục: 65
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 65
 • Tướng: 53
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo se..

MUA NGAY

Acc LQ #Top vn -

Acc LQ #2697

Acc LQ #2697 - Tinh anh

 • Top vn
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 115
 • Bảng Ngọc: 90
1,100,000CARD 800,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 115
 • Tướng: 105
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Top vn..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo tinh nhuệ, flo seven, murad đặc dị -

Acc LQ #2696

Acc LQ #2696 - K.Cương

 • Flo tinh nhuệ, flo seven, murad đặc dị
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 34
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo ti..

MUA NGAY

Acc LQ #Full skin flo, murad đặc dị -

Acc LQ #2695

Acc LQ #2695 - K.Cương

 • Full skin flo, murad đặc dị
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 36
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Full s..

MUA NGAY

Acc LQ #Raz thái và nhiều skin hot -

Acc LQ #2693

Acc LQ #2693 - Tinh anh

 • Raz thái và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 189
 • Bảng Ngọc: 90
2,500,000CARD 2,000,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 189
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Raz th..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo tinh nhuệ -

Acc LQ #2688

Acc LQ #2688 - K.Cương

 • Flo tinh nhuệ
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 90
500,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 31
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo ti..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo tinh nhuệ, Richter thống soái -

Acc LQ #2687

Acc LQ #2687 - K.Cương

 • Flo tinh nhuệ, Richter thống soái
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 29
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo ti..

MUA NGAY

Acc LQ #Nhiều skin hot, dư 2 đá quý -

Acc LQ #2685

Acc LQ #2685 - Tinh anh

 • Nhiều skin hot, dư 2 đá quý
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 107
 • Trang Phục: 163
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,300,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 163
 • Tướng: 107
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nhiề..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo tinh nhuệ, elsu sứ giả -

Acc LQ #2684

Acc LQ #2684 - K.Cương

 • Flo tinh nhuệ, elsu sứ giả
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 38
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo ti..

MUA NGAY

Acc LQ #Raz thái -

Acc LQ #2683

Acc LQ #2683 - K.Cương

 • Raz thái
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 85
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 85
 • Tướng: 83
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Raz th..

MUA NGAY