chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhtVĩnh Quân Vừa Mua Acc LQ #2184 Giá 140,000 đ - 1 giờ trước , mua ban acc lmhtĐạt Vừa Mua Acc PUBG #2003 Giá 1,000,000 đ - 6 giờ trước , mua ban acc lmhtVăn Nhân Vừa Mua Acc FF50K #1693 Giá 50,000 đ - 8 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2065 Giá 80,000 đ - 12 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #2181 Giá 500,000 đ - 13 giờ trước , mua ban acc lmhtTrương Văn Nam Vừa Mua Acc LQ #1978 Giá 500,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtTran Merry Vừa Mua Acc FF50K #1692 Giá 50,000 đ - 15 giờ trước , mua ban acc lmhtOanh Trần Vừa Mua Acc PUBG #2013 Giá 700,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtOanh Trần Vừa Mua Acc UC100K #2034 Giá 100,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtKhánh Duy Lê Vừa Mua Acc LQ6K #2072 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #1842 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #2074 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ6K #2076 Giá 6,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtCảnh Nguyễn Vừa Mua Acc LQ30K #1739 Giá 30,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtTrần Nam Vừa Mua Acc PUBG #2014 Giá 1,200,000 đ - 1 ngày trước ,

Acc LQ #Raz sv, murad sv, NAKROTH aic và nhiều skin hot -

Acc LQ #2189

Acc LQ #2189 - K.Cương

 • Raz sv, murad sv, NAKROTH aic và nhiều skin hot
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 72
 • Trang Phục: 85
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 85
 • Tướng: 72
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Raz sv..

MUA NGAY

Acc LQ #Ra thái, esul skin hiếm, top miền elsu -

Acc LQ #2187

Acc LQ #2187 - Tinh anh

 • Ra thái, esul skin hiếm, top miền elsu
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 106
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 106
 • Tướng: 90
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Ra th..

MUA NGAY

Acc LQ #Raz thái, ngộ không sv -

Acc LQ #2186

Acc LQ #2186 - K.Cương

 • Raz thái, ngộ không sv
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 47
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Raz th..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2185

Acc LQ #2185 - B.Kim

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 29
 • Bảng Ngọc: 90
150,000CARD 120,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 38
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Flo tinh nhuệ, lữ bố robot, capheny -

Acc LQ #2183

Acc LQ #2183 - Tinh anh

 • Flo tinh nhuệ, lữ bố robot, capheny
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 58
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,300,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 59
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Flo ti..

MUA NGAY

Acc LQ #NAKROTH SV 5, dư đá quý -

Acc LQ #2182

Acc LQ #2182 - C.Thủ

 • NAKROTH SV 5, dư đá quý
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 114
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 114
 • Tướng: 90
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : NAKROT..

MUA NGAY

Acc LQ #Tel'annas vệ thần và nhiều skin hot, full ngọc -

Acc LQ #2180

Acc LQ #2180 - Tinh anh

 • Tel'annas vệ thần và nhiều skin hot, full ngọc
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 195
 • Bảng Ngọc: 90
4,000,000CARD 3,200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 195
 • Tướng: 106
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Tel'an..

MUA NGAY

Acc LQ #NAKROTH lôi Quang sứ, airi tuyệt sắc -

Acc LQ #2178

Acc LQ #2178 - K.Cương

 • NAKROTH lôi Quang sứ, airi tuyệt sắc
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 65
 • Bảng Ngọc: 90
2,500,000CARD 2,000,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 65
 • Tướng: 62
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : NAKROT..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet huyết ma -

Acc LQ #2176

Acc LQ #2176 - C.Thủ

 • Violet huyết ma
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 77
 • Trang Phục: 101
 • Bảng Ngọc: 90
1,700,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 101
 • Tướng: 77
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2168

Acc LQ #2168 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 91
 • Trang Phục: 103
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 103
 • Tướng: 91
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2167

Acc LQ #2167 - B.Kim

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
320,000CARD 270,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 25
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet mèo + nhiều skin ngon -

Acc LQ #2164

Acc LQ #2164 - K.Cương

 • Violet mèo + nhiều skin ngon
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 45
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #2163

Acc LQ #2163 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 40
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 40
 • Tướng: 28
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Yorn long thần soái -

Acc LQ #2159

Acc LQ #2159 - Tinh anh

 • Yorn long thần soái
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 66
 • Trang Phục: 61
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 61
 • Tướng: 66
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Yorn l..

MUA NGAY