chúc mừng Nguyễn Bảo Giàu đã trúng nick 100 skin và 84 tướng tại radom 100k liên quân - Lê Văn Sướng chỉ với vận may UC50k đã trúng 999 UC - nạp thẻ Vinaphone để được duyệt nhanh nhất ^^
mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc QH50K #5831 Giá 50,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc LQ200K #5830 Giá 200,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhthiếu hoàng Vừa Mua Acc LQ #5829 Giá 300,000 đ - 7 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5774 Giá 6,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5763 Giá 6,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtHải Sơn Vừa Mua Acc LQ #5813 Giá 270,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtHồ Gia Tiến Vừa Mua Acc LQ #5395 Giá 700,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtThai Sa Lem Nguyên Vừa Mua Acc LQ6K #5658 Giá 6,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmht'Tiếuu' Vừa Mua Acc PUBG100K #5383 Giá 100,000 đ - 19 giờ trước , mua ban acc lmhtthinhcaca0123 Vừa Mua Acc LQ #5686 Giá 350,000 đ - 21 giờ trước , mua ban acc lmhtthinhcaca0123 Vừa Mua Acc LQ6K #5653 Giá 6,000 đ - 22 giờ trước , mua ban acc lmhtNam Lê Vừa Mua Acc LQ50K #5449 Giá 50,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtNam Lê Vừa Mua Acc LQ #5166 Giá 250,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtNguyễn Quốc Thái Vừa Mua Acc LQ200K #4902 Giá 200,000 đ - 1 ngày trước , mua ban acc lmhtNguyên Nguyễn Vừa Mua Acc LQ200K #4636 Giá 200,000 đ - 2 ngày trước ,

Acc LQ # -

Acc LQ #5848

Acc LQ #5848 - K.Cương

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 90
90,000CARD 75,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 32
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #5847

Acc LQ #5847 - C.Thủ

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 55
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 45
 • Tướng: 55
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #5842

Acc LQ #5842 - Tinh anh

 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 47
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Gidur tiệc bãi biển -

Acc LQ #5840

Acc LQ #5840 - K.Cương

 • Gidur tiệc bãi biển
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 60
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 60
 • Tướng: 56
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Gidur ..

MUA NGAY

Acc LQ #Natalya băng, ryoma thanh long bang chủ -

Acc LQ #5834

Acc LQ #5834 - Tinh anh

 • Natalya băng, ryoma thanh long bang chủ
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 55
 • Trang Phục: 55
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 55
 • Tướng: 55
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Nataly..

MUA NGAY

Acc LQ #Skin thỏ ngọc -

Acc LQ #5832

Acc LQ #5832 - K.Cương

 • Skin thỏ ngọc
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 80
80,000CARD 65,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 29
 • Bậc Ngọc: 80
 • Thông tin : Skin t..

MUA NGAY

Acc LQ #Murad sv, violet ssm -

Acc LQ #5828

Acc LQ #5828 - Tinh anh

 • Murad sv, violet ssm
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 64
 • Trang Phục: 59
 • Bảng Ngọc: 90
500,000CARD 400,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 59
 • Tướng: 64
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Murad ..

MUA NGAY

Acc LQ #Murad sv -

Acc LQ #5826

Acc LQ #5826 - Tinh anh

 • Murad sv
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 71
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 71
 • Tướng: 60
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Murad ..

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #5816

Acc LQ #5816 - C.Thủ

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 55
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
270,000CARD 220,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 55
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : ..

MUA NGAY

Acc LQ #Rank cao thủ 19 sao, murad SV, Zuka nhồi bông -

Acc LQ #5815

Acc LQ #5815 - C.Thủ

 • Rank cao thủ 19 sao, murad SV, Zuka nhồi bông
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 60
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 60
 • Tướng: 57
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Rank c..

MUA NGAY

Acc LQ #Krito v2, flo seven, rank cao thủ 36 sao -

Acc LQ #5814

Acc LQ #5814 - C.Thủ

 • Krito v2, flo seven, rank cao thủ 36 sao
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 63
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000CARD 900,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 63
 • Tướng: 61
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Krito ..

MUA NGAY

Acc LQ #Krixi thỏ -

Acc LQ #5810

Acc LQ #5810 - Tinh anh

 • Krixi thỏ
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 51
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Krixi ..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet vợ người ta hiếm -

Acc LQ #5809

Acc LQ #5809 - Tinh anh

 • Violet vợ người ta hiếm
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 64
 • Trang Phục: 65
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 650,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 65
 • Tướng: 64
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ #Raz thái, rank cao thủ 35 sao -

Acc LQ #5807

Acc LQ #5807 - C.Thủ

 • Raz thái, rank cao thủ 35 sao
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 91
 • Trang Phục: 88
 • Bảng Ngọc: 90
900,000CARD 750,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 88
 • Tướng: 91
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Raz th..

MUA NGAY

Acc LQ #Violet đặc dị, gần full ngọc -

Acc LQ #5798

Acc LQ #5798 - K.Cương

 • Violet đặc dị, gần full ngọc
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 54
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 90
270,000CARD 220,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 54
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Violet..

MUA NGAY

Acc LQ #Krito -

Acc LQ #3991

Acc LQ #3991 - B.Kim

 • Krito
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 450,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 45
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Krito ..

MUA NGAY

Acc LQ #Krito v1, murad SV và nhiều skin hot -

Acc LQ #5801

Acc LQ #5801 - Tinh anh

 • Krito v1, murad SV và nhiều skin hot
 • Rank: Tinh anh
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 109
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000CARD 900,000ATM
 • Rank: Tinh anh
 • Trang Phục: 109
 • Tướng: 83
 • Bậc Ngọc: 90
 • Thông tin : Krito ..

MUA NGAY